Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talipomanus nedir?

talipomanus : n. Yumru el.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


renopulmonary : a. Böbrek ve akciğerlerle ilgili.


rubella scarlatinosa : Hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık.