Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

talipomanus nedir?

talipomanus : n. Yumru el.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


mollities : n.Anormal yumuşama.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


periaxial : a. Eksen çevresinde bulunan, eksein saran.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.


rectitic : a. Rektite ait.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).