Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talipomanus nedir?

talipomanus : n. Yumru el.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


glossolysis : n. Dil felci.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


mad : a. Deli.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


orris : n. İris florentina kökü olup, dış macunu, ilaç veya lavanta imalinde kullanılır.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.