Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talipomanus nedir?

talipomanus : n. Yumru el.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


column : n. Kolon, direk, columna.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


erosive : a. Aşındırıcı: Erosyon meydana getiren.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


guttatim : adv. Damla damla


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


masto- : pref. Meme, göğüs.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


precostal : a. Kaburgaların önünde.