Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talipes nedir?

talipes : n. Yumru ayak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


estimate : v. Ölçmek, tayin etmek, hesaplamak.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


logopedia : n. Konuşma bozukluklarının tedavisi, logopedi.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


retching : n. Öğürme.


serology : n. Serum imalinden veya tesirlerinden bahseden ilim, serumbilim, seroloji.