Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

talipes nedir?

talipes : n. Yumru ayak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


catacrotic : a. Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde bir veya bir kaç çentik gösteren.


concavoconvex : a. Bir tarafı içbükey diğer tarafı dışbükey.


cravat : n. Üçgen bandaj.


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


phonophobia : n. 1. Gürültüden veya yüksek sesle konuşulmaktan aşırı korkma; 2. Kendi sesini duymaktan ürkme, kendi sesinden korkma, fonofobi.


photogneesis : n. Işık oluşması.


ringer's solution : n. Sodyum, potasyum ve kalsiyum klorür ihtiva eden izotonik bir çözelti.