Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talipes equinovalgus nedir?

talipes equinovalgus : Ayağın aşağı ve dışa dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacity : n. 1. Güç, yetenek, kapasite, herhangi bir şeyi yapabilme yeteneği; 2. Herhangi bir cismin işgal ettiği yer, hacım; 3. Zihnin anlama ve kavrama yeteneği, zihin kapasitesi; 4. Elektrik akımına maruz kalan cismin elektrik yükünü alma veya tutma özelliği.


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


kali : n. biochem. See: Potash.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


masculinovoblastoma : n. Erkekleştirenyumurtalık tümörü.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


pahalangitis : n. Bir veya daha fazla falanksların iltihabı.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


reticuloendothelium : n. Rediküloendotel sistemi dokusu.