Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talipes equinovalgus nedir?

talipes equinovalgus : Ayağın aşağı ve dışa dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


facial : a. Yüze ait, facialis.


glyceride : n. biochem. Gliserinleştirme.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


granum : n. See: Grain.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.


proguanil : n. ecz. Sıtmanın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan bir ilaç.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.