Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talipes equinovalgus nedir?

talipes equinovalgus : Ayağın aşağı ve dışa dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


diastase : n. biochem.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


lukewarm : a. Ilık, orta derecede sıcak, ne sıcak ne soğuk (sıvı hakkında); 2. İsteksiz, gayretsiz, kayıtsız, gevşek.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


retroplasia : n. Bir hücrenin daha ilkel bir şekle dönmesi, retroplazi.