Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talipes cavus nedir?

talipes cavus : Ayağın uzunlamasına kemerinin anormal şekilde yüksek oluşu ile belirgin şekil bozuklğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


hematocytometer : n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


mistura : n. Karışım.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


pulverulent : a. 1. Toz gibi, toza benzer, 2. toz halinde, tozlu.