Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talipes calcaneus nedir?

talipes calcaneus : Ayağın yukarı dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


cholelith : n. Safra taşı.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


frigid : a.Cinsel soğuk (kadın).


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


hematologist : n. Hematolog.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


saccular : a. Keseciğe ait veya keseciğe benzeyen, saccularis.