Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talipes calcaneus nedir?

talipes calcaneus : Ayağın yukarı dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemophallidectomy : n. Kimyasal maddelerden yararlanılarak globus pallidus'a ait bir bölümün tahribi.


collapsotherapy : n. Kolaps tedavisi.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fascial : a. Fasya'ya ait.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


proprietary : a. Bir tek şahıs veya müessese tarafından yapılıp satılabilen.