Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

talipes calcaneovarus nedir?

talipes calcaneovarus : Ayağın yukarı ve içe dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocephalic : a. Kol ve başla ilgili.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


druggist : n. Eczacı.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


isotherapy : n. See: isopathy.


Kiss of Life : n. Hayat öpücüğü.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


processus : n. anat. Çıkıntı.


schiz(o)- : pref. Bölünmüş, bölünme, bölme.


sexopathy : n. Cinsel ilişki ve advranışlarda anormallikle belirgin herhangi bir durum, bu nitelikle belirgin cinsel bozukluk, cinsel sapıklık, seksopati.


sprengel's shoulder deformity : n. Stapulanın konjenital olarak normalden daha yüksekte durması.