Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talipes calcaneovarus nedir?

talipes calcaneovarus : Ayağın yukarı ve içe dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


conoid : a. konik, konimsi, konoid, conoides


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


plug : n. Tıkaç.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).


schistosternia : n. Sternum üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.