Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talipes calcaneovarus nedir?

talipes calcaneovarus : Ayağın yukarı ve içe dönük olduğu şekil bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


conductive : a. İletken.


cymba : n. Cumba.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


oxypurine : n.biochem.Oksijenli pürin.


parenteral : a. Barsakların ilgisi olmadan, mesela derialtı, adaleiçi veya damariçi yolla, parenteral.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.