Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talipes calcaneovalgus nedir?

talipes calcaneovalgus : Ayağın yukarı veya dışa doğru dönük olduğu şerit bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


choleric : a. Safralı.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


hypopancreatism : n. Pankreas faaliyetinin azalması.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


pathetic : a. Duygulanıran, duygusal, içe işleyici


platybasia : n. Boyun omurgası çıkıntılarının artkafa kemiği döşemesini yukarı kaldırmasından ileri gelen hal.