Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talipes calcaneovalgus nedir?

talipes calcaneovalgus : Ayağın yukarı veya dışa doğru dönük olduğu şerit bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionic : a. Koryon'la ilgili.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


consciousness : n. Bilinç, his.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


par : n. Çift.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


pseudologia fantastica : n. Bazı histeri vakalarında görülen, aşırı derecede yalan söyleme şeklinde kendini belli eden bir durum.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.


rhinomiosis : n. İri burnun ameliyatla küçültülmesi.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.


stimulus : n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon hasıl edici şey münebbih, müşevvik, canlandırıcı şey, uyaran.