Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talcum nedir?

talcum : n. See: Talc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


cystometrogram : n. Çeşitli şartlar altında idrar kesesinde mevcut basınç değişikliklerinin kaydedilmesi.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.