Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talcum nedir?

talcum : n. See: Talc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


epiotic : a. Kulaküstü.


lacus : n. Göl.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


insulinase : n. İnsulini inaktive eden,bir enzim.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


phagolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagoliz.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


potency : n. 1. Güç, kuvvet, enerji; 2.Erkeğin cinsel birleşim'de bulunabilme yeteneği, erkekte cinsel kudret; 3. Bir ilacın istenilen etkiyi meydana getirme gücü.