Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

talcum nedir?

talcum : n. See: Talc.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


hematologist : n. Hematolog.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


strychnine, strychnia : n. biochem. Kargabüken otu (nux vomica)'ndan elde edilmiş alkaloid olup, solunum ve dolaşım uyaranıdır (C21H23N2O2).


suprarenalectomy : n. Böbreküstü bezinin ameliyatla çıkarılması.


therapy : n. Tedavi, terapi.