Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talcosis nedir?

talcosis : n. Pudra zerrelerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması, talkozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


gallipot : n. Losyon konulmak üzere yapılan küçük şişe.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


myelophthisic : a. 1. Miyelofiitiz gösteren, miyelofitiz'le belirgin; 2. Miyelofitiz'in sebep olduğu, miyelofitiz'e bağlı, miyelofitizik.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


ootheco- : pref. See: oothec-.


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.