Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

talcosis nedir?

talcosis : n. Pudra zerrelerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması, talkozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


discrete : a. Ayrı.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


lapis : n. Taş.


ligamentopexis : n. Aşağı sarkmoş veya arkaya dönmüş uterus'u gevşemiş ligamentum teres uteri'leri kısaltma veya bu bağlar aracılığıyla karın duvarıda askıya alma suretiyle normal yerine tesbit etme, bu amaçla yapılan ameliyat.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


osteochondral : a. Kemik ve kıkırdağa ait.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.