Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

talcosis nedir?

talcosis : n. Pudra zerrelerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması, talkozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

change : n. Değişme, değişim.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


depurative : a. 1. Temizleyici, saf hale getirici, 2. Yıkıntı ürünlerinin atılmasını hızlandırıcı.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


dysraphia : n. Embriyonal gelişim esnasında birleşmesi gereken kısımların, arada yarık bırakarak birleşmemesi ile belirgin gelişim anomalisi, özellikle omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıkkalması hali.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


guttur : n. Boğaz, gırtlak.


internatal : a. İlyelerarası.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


naris : n. (pl. nares) Burun deliği.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.