Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talcosis nedir?

talcosis : n. Pudra zerrelerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması, talkozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


concentration : n. 1. Sıvının buharlaşarak yoğun hal gelişi, yoğunlaşma, koyulaşma; 2. Zihnin belli bir konu üzerinde toplanması, dikkatin belli bir noktaya yönelmesi; 3. Eriyen madde ile eritici madde miktarı arasındaki oran, eriyik içindeki eriyen madde miktarı.


extravaginal : a. Vaginadışı.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


hircismus : n. Koltuk altlarından gelen tiksindirici koku.


histiogenic : a. Dokulardan oluşturulmuş.


homunculus : n. Asimetri veya şekil bozklu olmayan cüce.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


macrochilia : n. Dudakların anormal şekilde büyük oluşu, iri dudaklılık.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


oliguria : n. İdrar azalması, oligüri.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


podobromidrosis : n. Ayakların fena kokması.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.