Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

talcosis nedir?

talcosis : n. Pudra zerrelerinin devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması, talkozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


necrology : n. ölülerin isim listesi ve fiyat cetveli, nekroloji.


novobiocin : n. Ağızdan alındığı zaman etkili olan bir antibiotik.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


praxiology : n. Haraketbilim.


protamine sulphate : n. Heparin antidotu olarak kullanılan ve yapısı basi tolan bir protein.