Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talc nedir?

talc : n. biochem. Su ihtiva eden magnezyum silikat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


centrosclerosis : n. Kemik iliğinin, fibrosis sonucu sertleşmesi, kemik iliği sklerozu.


complementary : a. Tamamlayan.


cyanopsia : n. Mavi görme, cisimlerin mavi görülmesiyle belirgin görme bozukluğu (Bazı göz hastalıları ve dijital zehirlenmesinde görülür).


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


granum : n. See: Grain.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


photogneesis : n. Işık oluşması.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.