Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talc nedir?

talc : n. biochem. Su ihtiva eden magnezyum silikat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


cataphora : n. Zaman zaman bilincin avdet ettiği koma şekli, hastanın zaman zaman bilincine hakim olduğu derin uyku hali, yarı koma.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


ectoplasm : n. Ektoplazma, dış plazma.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


homergy : n. Normal metabolizma


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.


photometry : n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


precava : n. Üst vena cava.