Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

talalgia nedir?

talalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


eugenic : a. Irkın kalıtsal özelliklerini geliştirme veya düzeltme ile ilgili, öjenik.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


menses : n. See: menstruation.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


porencephalus : n. Beyinde içi su dolu defektlerin bulunması, ya doğuştan ya da sonradan geçirilen iltihaplarla meydana gelir, porensefali.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.