Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

talalgia nedir?

talalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


child : n. (pl. children). Çocuk


cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


subintimal : a. İntima altında.


hemorrhoida : a. Basura ait, hemoroide ait.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


leukocytoma : n. Tümörsü lökosit kitlesi


lumpy : a. Yumrular gösteren, topak otpak.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.