Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

talalgia nedir?

talalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


collum : . (pl. colla). Boyun.


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


enterectomy : n. Bir kısım barsağın ameliyatla çıkarılması.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


reagin : n. Allerjik reaksiyonlarda görülen bir çeşit antiokr.


salt : v.&n. biochem. Tuz katarak çöktürmek, tuz, madentuzu, pl. Müshil tuzu.


scaphoid : a. Kayıksı, sandalsı, sandal biçiminde, scaphoides.


scutiform : a. Kalkan şeklinde, kalkansı.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.