Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

taka diastase nedir?

taka diastase : n. biochem. Nişasta eriten birenzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


chymification : n. Yenilen gıdaların midedeki sindirim enzimleri etkisiyle kimüs haline dönüşmesi, kimüs oluşması.


cirsodesis : n. Variköz venin veya venlerin bağlanması.


colocystoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için bir kalın barsak anusunun kullanıldığı plastik ameliyat.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


innate : a. Doğuştan.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


oxygenize : v. See: Oxidize.


papillitis : n. 1. Görme sinirinin retina'ya girdiği yer (optik papilla) in ödemli iltihabı; 2. Papilla renalis'in iltihabı.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


perimetry : n. Gözün görme alanının ölçülmesi, perimetri.


remedy : n. İlaç, deva, çare.