Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taka diastase nedir?

taka diastase : n. biochem. Nişasta eriten birenzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccygectomy : n. Koksiksin ameliyatla çıkarılması.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


dipeptide : n. biochem. İki aminoasidden müteşekkil cisim, dipptid.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


lymphoglandula : n. (pl. lymphoglandulae), Lenf düğümü, lymphonodus.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


puerperal : a. Lohusalığa ait.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


stercoroma : n. Rektumda tümörsü dışkı kitlesi.