Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taka diastase nedir?

taka diastase : n. biochem. Nişasta eriten birenzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


fiberless : n. Lisiz.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


odontography : n. Dişlerin tarifli, odontografi.


oxyntic : a. Asit madde salgılayan.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


pustulous : a. püstüler gösteren, püstüller oluşmasıile belirgin.


quality : n. 1. Kalite, 2. Hususiyet, özellik, tabiat; 3. Nitelik; 4. Nevi, sınıf, çeşit.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.