Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

taka diastase nedir?

taka diastase : n. biochem. Nişasta eriten birenzim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.