Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tail nedir?

tail : n. 1. Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk; 2. Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


intercrural : n.Bacaklar arasında.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


nephric : Böbreğe ait.


noci-inluence : n. Zarar verici etki, incitici etki.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


pachycephaly : n. Kafatası kemiklerinin anormal şekilde kalın oluşu, pakisefali.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.