Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tail nedir?

tail : n. 1. Bazı hayvanların vücutlarının arka kısmında yer alan hareket yeteneğine sahip uzantı, kuyruk; 2. Kuyruğa benzer herhangi bir oluşum veya organ parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


douche : n. Duş, vücudun herhangi bir kısmının veya boşluğunun yıkanıp temizlenmesi.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


elephantiasis : n. Çok defa organa kısılı kalan ve lenfa sistemindeki bozukluktan ileri gielen bağ dokusu çoğalması, elefantiyazis (fil hastalığı).


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


iridomotor : a. İrisin hareketlerine ait.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


metacoele : n. Beyinde dördüncü karıncık, metasel.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


oesophagus : n. See: Esophagus.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


retroparotid : a. Parotis bezi ardı.


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


slough : n. & v. 1. Düşürülen yara kabuğu; 2. Kabuk olarak dökülmek; 3. Dökmek (Kabuk), soymak (deri).