Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

taeniophobia nedir?

taeniophobia : n. Tenya cinsi barsak parasitleri ile enfekte olmaktan aşırı korkma, teniofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


subgrondation : n. Bir kemik parçasının diğerinin altında ezilmesi.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


ostraceous : a. İstiridye akbuğu şeklinde.


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.


salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.


spermolith : n. Sperma taşı.