Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taeniophobia nedir?

taeniophobia : n. Tenya cinsi barsak parasitleri ile enfekte olmaktan aşırı korkma, teniofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


dermatosclerosis : n. Sklerodermi.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


pharmacal : a. 1. Eczacılığa ait; 2. Eczane ile ilgili.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


sarcina : n. Sekiz mikrokoküsün bir araya gelip bağlanmış paketg örünüşünde yaptıkları küme, sarsin.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


smegma : n. Gulfe (sünnet derisi) girintilerinde bulunan yağlı ifrazat.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.