Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taeniophobia nedir?

taeniophobia : n. Tenya cinsi barsak parasitleri ile enfekte olmaktan aşırı korkma, teniofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


incised : a. Kesilmiş, kesik.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


nucha : n. (pl. nuchae). See: Nape.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


rubella scarlatinosa : Hafif geçen ve kızıla benzeyen bir hastalık.