Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taeniophobia nedir?

taeniophobia : n. Tenya cinsi barsak parasitleri ile enfekte olmaktan aşırı korkma, teniofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


pneumatics : n. Hava v.s. gazların mihaniki özelliklerinden bahseden ilim.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).


setiferous : a. Üzerinde sert kıllar bulunan, sert kıllı.


stearic : a. biochem. Yağlı veya iç yağlı.


sternutator : n. Aksırma yaratan madde, hapşurtucu madde.