Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

taeniophobia nedir?

taeniophobia : n. Tenya cinsi barsak parasitleri ile enfekte olmaktan aşırı korkma, teniofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dropsy : n. Sıskalık.


mia : .


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.


lenticonus : n. Göz merceğinin koni şeklinde çıkıntısı.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


premedication : n. Bir müdahaleden önce ilaçla hazırlama.