Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taenia nedir?

taenia : n. (pl. Teniae). 1. Şerit şeklinde organ; 2. Beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi; 3. Barsak şeridi, yassı solucna, tenya.

taenia coli : anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.


taenia fornics : anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.


taenia mesocolica : anat. Enine içeğinin, askıcının (mesocolon) yapıştığı yerde bulunan, kalınlaşması.


taenia semicircularis : anat. Üçüncü karıncığın duvarında bulunan bir band.


taenia tubae : anat. Salpenksin üst kenarında görülen kalınlaşma.


taenia violacea : anat. Dördüncü karıncığın tabanında bulunan mavimtrak band.


taenia telae : anat. İnce karıncık çiti bölümlerinin yapışma çizgisi.


taenia ventriculi quarti : anat. Dördüncü karıncık döşemesinin alt damının taslak çizgisi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharelosis : n. Kirpik uçlarının içeriye dönük oluşu, kirpiklerin içeriye doğru bükülmesi.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


hydrocortisone : n. Kortizon, yaşam için varlığı mutlak gerekli olan adrenal kortikal steroid.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


mad : a. Deli.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


micrangiopathy : n. Kılcal damar hasatlığı.


pachymeningopathy : n. İltihapsız Dura mater hastalığı.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


strangalesthesia : n. Vücudun belli bir bölümünde kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his, sıkışma hissi.


teleorganic : a. Hayati, hayat için gerekli.