Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taenia nedir?

taenia : n. (pl. Teniae). 1. Şerit şeklinde organ; 2. Beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi; 3. Barsak şeridi, yassı solucna, tenya.

taenia coli : anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.


taenia fornics : anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.


taenia mesocolica : anat. Enine içeğinin, askıcının (mesocolon) yapıştığı yerde bulunan, kalınlaşması.


taenia semicircularis : anat. Üçüncü karıncığın duvarında bulunan bir band.


taenia tubae : anat. Salpenksin üst kenarında görülen kalınlaşma.


taenia violacea : anat. Dördüncü karıncığın tabanında bulunan mavimtrak band.


taenia telae : anat. İnce karıncık çiti bölümlerinin yapışma çizgisi.


taenia ventriculi quarti : anat. Dördüncü karıncık döşemesinin alt damının taslak çizgisi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocele : n. Vaginada şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel.


delimitation : n. 1. Sınırlama, gerekli önlemlerle herhangi bir hastalığın çevreye yayılmasını önleme; 2. Bir lezyonung enişliğini, dolayısıyla sınırlarını belirleme.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


illness : n. Hastalık.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


migrating : a. Yer değiştiren, migren (göç eden).


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.