Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

taenia nedir?

taenia : n. (pl. Teniae). 1. Şerit şeklinde organ; 2. Beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi; 3. Barsak şeridi, yassı solucna, tenya.

taenia coli : anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.


taenia fornics : anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.


taenia mesocolica : anat. Enine içeğinin, askıcının (mesocolon) yapıştığı yerde bulunan, kalınlaşması.


taenia semicircularis : anat. Üçüncü karıncığın duvarında bulunan bir band.


taenia tubae : anat. Salpenksin üst kenarında görülen kalınlaşma.


taenia violacea : anat. Dördüncü karıncığın tabanında bulunan mavimtrak band.


taenia telae : anat. İnce karıncık çiti bölümlerinin yapışma çizgisi.


taenia ventriculi quarti : anat. Dördüncü karıncık döşemesinin alt damının taslak çizgisi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


elevator : n. Kaldırıcı, yükseltici araç, herhangi bir şeyi yukarı kaldırmada kullanılan alet (çökme gösteren kemik kısmını yükselterek eski haline getiren alet gibi).


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


gnath (o) : pref. Çene.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


incidental(al) : a. Arızi.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


pedio : pref. See: Ped-.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


postpuberty : n. See: Postpubescence.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.


sigmoidopexy : n. Sigmoid tesbiti.


spirophore : n. Sun'i solunum aleti, spirofor.