Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taenia nedir?

taenia : n. (pl. Teniae). 1. Şerit şeklinde organ; 2. Beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi; 3. Barsak şeridi, yassı solucna, tenya.

taenia coli : anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.


taenia fornics : anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.


taenia mesocolica : anat. Enine içeğinin, askıcının (mesocolon) yapıştığı yerde bulunan, kalınlaşması.


taenia semicircularis : anat. Üçüncü karıncığın duvarında bulunan bir band.


taenia tubae : anat. Salpenksin üst kenarında görülen kalınlaşma.


taenia violacea : anat. Dördüncü karıncığın tabanında bulunan mavimtrak band.


taenia telae : anat. İnce karıncık çiti bölümlerinin yapışma çizgisi.


taenia ventriculi quarti : anat. Dördüncü karıncık döşemesinin alt damının taslak çizgisi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


cross : n. 1. Farklı türden hayvanların çiftleştirilmesinden oluşan canlı, melez; 2. Haç şekli gösteren herhangi bir oluşum.


enophthalmos : n. Göz küresinin orbita içine doğru anormal derecde çekik durumda olması, enoftalmi.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hematopexis : n. See: Hematopexia.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


micro- : pref. Küçük, ufak.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.


saprogen : n. Çürütücü mikro-organizma, saprojen.