Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

taenia nedir?

taenia : n. (pl. Teniae). 1. Şerit şeklinde organ; 2. Beyinde şerit şeklinde sinir cümlesi; 3. Barsak şeridi, yassı solucna, tenya.

taenia coli : anat. Boyuna kasların yaklaşık 1 cm. genişliğindeki kalınlaşmaları.


taenia fornics : anat. Corpus pineale'nin üst saplarından biri.


taenia mesocolica : anat. Enine içeğinin, askıcının (mesocolon) yapıştığı yerde bulunan, kalınlaşması.


taenia semicircularis : anat. Üçüncü karıncığın duvarında bulunan bir band.


taenia tubae : anat. Salpenksin üst kenarında görülen kalınlaşma.


taenia violacea : anat. Dördüncü karıncığın tabanında bulunan mavimtrak band.


taenia telae : anat. İnce karıncık çiti bölümlerinin yapışma çizgisi.


taenia ventriculi quarti : anat. Dördüncü karıncık döşemesinin alt damının taslak çizgisi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


chemistry. : n. Kimya.


cholangiostomy : n. Drenaj ile safra kanalını kesme ameliyesi.


conglutin : n. biochem. Acı bakla, bezelye, fasulye ve bademden çıkarılan bir proteid.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


femorocele : n. Femur fıtığı.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


necr (o) : pref. Ölüm.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.


stimulus : n. Bir sinri v.s.'de reaksiyon hasıl edici şey münebbih, müşevvik, canlandırıcı şey, uyaran.