Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

taedium vitae nedir?

taedium vitae : n. İntihara meyledecek derecede hayattan bıkkınlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


phentolamine : n. Adrenalin antagonisti.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pigmented : a. Boyalı, pigmentli.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.