Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tactus nedir?

tactus : n. Dokunum.

corpuscula tactus : Dokunum cisimciği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


pneumatization : n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).


pneumolith : n. Akciğer taşı.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.