Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tactus nedir?

tactus : n. Dokunum.

corpuscula tactus : Dokunum cisimciği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


carneous : a. Etli.


chondrogenic : a. Kıkırdak oluşturan.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


homolateral : a. Aynı tarafta.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


orbital : a. Göz çukuruna ait, orbitalis.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.


perioosteits : n. See: Periostitis.


platina, platinum : n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.