Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tactus nedir?

tactus : n. Dokunum.

corpuscula tactus : Dokunum cisimciği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


face-bow : n. Dişçilikte alt ve üst çene arasındaki yapısal ve görevsel ilişkileri tesbitte kullanılan özel alet.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hyperinvolution : n. Normal boyutlara nazaran küçülme.


hypomania : n. Bir çeşit mania.


intraoral : a.Ağız içinde.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


merycism : n. Geviş getirme.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


preneoplastic : a. Bir tümör oluşumundan önce.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.