Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tactometer nedir?

tactometer : n. Dokunum hassasiyetini ölçme aleti, taktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilblain : n. Mayasıl.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


eccentric : a. See: Abaxial.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


post- : pref. Sonra, arkasınad.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


radiocaesium : n. Caesium elementinin radyoaktif şekli.


saphenal, saphenous : a. Safene ait.


scabiophobia : n. Marazi uyuz korkusu.


shake : v. 1. Sarsmak, sallamak; 2. Sarsılış, titreme.


spermatolysin : n. Spermatozoidleri yokeden bir lizin.


thymolysis : n. Timus dokusu harabiyeti.