Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tactometer nedir?

tactometer : n. Dokunum hassasiyetini ölçme aleti, taktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


mesal : a. See: Mesial


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


nonencapsulated : a. Kapsülle sarılı olmayan, etrafında kapsül bulunmayan, kapsülsüz.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.