Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tactometer nedir?

tactometer : n. Dokunum hassasiyetini ölçme aleti, taktometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


nephritic : a. n. 1. Nefrite ait; 2. Nefrit ilacı.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


palpate : v. El ile muayene etmek.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


roentgenkymography : n. Bir organın hareketini röntgenle tesbit etme, röntgenkimografi.


shaking : n. sarsılma, titreme, özellikle titreşim yapıcı araç ile gerçekleştirilen bir masaj şekli.


sinistrotorsion : n. Sola bükülme, sol tarafa kıvrılma.