Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tactile nedir?

tactile : a. Dokunuma ait, dokunsal, tactilis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


flavin : n. Hayvanlar ve otlarda bulunan sarı renkli ve suda eriyen bir boya maddesi.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


ileus : n. Barsak tıkanması.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


nosocomium : n. Hastane.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.