Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tactile nedir?

tactile : a. Dokunuma ait, dokunsal, tactilis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


curvature : n. Eğrilik, curvatura.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


ophryon : n. Orbitaüstü enine çizgisinin orta noktası, ofriyon.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


paunch : n. Şişman karın.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


pollute : v. Kirletmek, bulaştırmak.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


pseudopolypus : n. İltihabın sebep olduğu, polip'i andıran mukoza kabartısı, yalancı polip.