Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tachysystole nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


electrodiagnosis : n. Elektrikle teşhis, sinir ve kasların elektrik akımına karşı verdikleri reaksiyon.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hemocytology : n. Kan hücreleri bilgisi, hemositoloji.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


scorings : n. Gelişmede gecikme gösteren kemik metafizi üzerinde röntgen filminde görülen koyu çizgiler.