Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachysystole nedir?

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


digestion : n. Hazım, sindirim.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lance : v. Neşter ile yarıp açmak, deşmek.


lobulus : n. See: Lobule.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


maidism : n. See: Pellagra.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


mesoblast : n. See: mesoderm.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.