Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachysystole nedir?

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


myocyte : n. Kas dokusu hücresi, miyosit.


occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


phacozymase : n. biochem. Göz billur cisim (lens christallina) den elde edilen bir enzim.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


sentimentalism : n. Düşünce ve hareketlerinde duygusal davranma, duygusallık.