Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachysystole nedir?

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


dyspancreatism : n. Panknreas çalışmasında bozukluk veya yetersizlik.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


nyctalopia, nyctalopy : n. Gece körlüğü, niktalopi.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


papyraceous : a. Kağıt gibi, kağıtsı, parşömenleşmiş.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


pit : n.&v. 1. Koltukaltı gibi çukur yer, koltuk çukuru; 2. Muvakkaten çukurlaşmak.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.


rennet : n. Buzağının işkembesinden yapılan peynirmayası.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.