Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachysystole nedir?

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


clitorism : n. Klitorisin hipertrofisi.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


laxative : a. & n. Müshil.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


nos(o)- : pref. Hastalık.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


sodic : a. biochem. Sodyumlu.