Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachysystole nedir?

tachysystole : n. Anormal şekilde hızlı sistol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


menstruate : v. Adet görmek.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


myelopoiesis : n. İlik veya miyelosit oluşumu.


nose : n. Burun, nasus.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


placentotherapy : n. Plasenta'dan hazırlanan doku özünün, bazı durumlarda tedavi amacıyla uygulanması, plasenta tedavisi.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.