Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachysterol nedir?

tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


dilatation : n. Genişleme,


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


hippuria : n. İdrarda asit hipüriğin fazlalığı.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


keratin : n. biochem. Saç ve boynuz ve tırnağın esas maddesi, keratin.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


retrocecal : a. Çekum ardı.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.