Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachysterol nedir?

tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


cataphasia : n. Herhangi bir soruya verilen cevabın sürekli olarak tekrarı, aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrarı ile belirgin konuşma bozukulğu.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


otomicroscope : n. Kulak mikroskopu.


penetration : n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon; 3. Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği; 4. Zeka, keskinliği, idrak gücü.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


radiopathology : n. Işınımın dokular üzerine yaptığı fena tesirleri inceleyen patoloji.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.