Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachysterol nedir?

tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.


rut : n. Bazı hayvan cinslerinde dişilerin kızgınlık devrelerine tekabül eden ve erkek hayvanlarda görülen devre.


saturated : a. İşba edilmiş, mesamatı iyice dolmuş, meşbu, doymuş.