Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachysterol nedir?

tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


photoreaction : n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.