Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachysterol nedir?

tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


communicans : a.Birleştirici.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


glomerule : n. Böbreklerdeki arter yumakları ile bunların etrafını sarmış olan bir zardan ibaret kısım, glomerül.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


mucific : a. See: Muciferous.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


presbycardia : n. Yaşlılığa bağlı olarak kalbin çalışma gücünün azalması, yaşlılığa bağlı kalb hastalığı.


pyopericarditis : n. Cerahatli perikardit.