Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachypsychia nedir?

tachypsychia : n. Zihni ve ruhi melekelerde çabukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


diastase : n. biochem.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gliomatous : a. Gliyomlu.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


myeloid : a. İliğe benzer, iliksi, miyeloid.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.