Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachypsychia nedir?

tachypsychia : n. Zihni ve ruhi melekelerde çabukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


dermatomyoma : n. Meri myomu, deri içindeki kaslar (arrector pili kasları) dan gelişen iyi huylu tümör.


flavus : n. Sarı.


heterosexual : a. Karşıt cinse ilgi duyan8.


karyota : n. Nüveli hücreler.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


myelogram : n. Omurilik kanalının röntgen filmi.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.