Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachypsychia nedir?

tachypsychia : n. Zihni ve ruhi melekelerde çabukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hybridization : n. Melezleştirme.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


mesonephron : n. See: mesonephros.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.