Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tachypsychia nedir?

tachypsychia : n. Zihni ve ruhi melekelerde çabukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


ephelides : n. Çil, benek.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


mechanotherapy : n. Jimnastik, masaj ve aletlerle tedavi usulü, mekanoterapi (mekanik araçlarla yapılan tedavi).


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


pharynolith : n. Yutak taşı.


pseudoappendicitis : n. Apandiks'te iltihaplanma olmaksızın akut apandisit'i andıran belirtilerle seyreden durum, yalancı apandisit.


sabulous : a. Kumlu.


sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.


scurfiness : n. 1.Başında kepek olma; 2. Kabukluluk.


siderous : a. Yapısında demir bulunan, demirli.


sonometer : n. Ses ölçen alet, sonometre.