Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachypragia nedir?

tachypragia : n. Faaliyet çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


exothermic : a. biochem. Hararet neşredici, ısıveren.


feminism : n. Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


herpetic : a. 1. Herpes'le ilgili; 2. Herpes'e benzeyen, herpes niteliğinde.


hydrocelectomy : n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) veya Nuck kanalının bir lezyonun ameliyatla çıkarılması.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


pharynolith : n. Yutak taşı.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


schistosome : n. Schistosoma cinsi herhangi bir parazit, şisotzom.


sibilant : a. 1. Islıklı, ıslık gibi ses çıkaran; 2. Tiz sesli.


siderogenous : a. Demir yapıcı, siderojen


synovium : n. Sinovya zarı.


systolic : a. sistole ait, sistolik.


tedious : a. Normal zamandan fazla uzamış, uzun süren.


thesis : n. Herhangi bir konu üzearinde yapılan belli bir sonuca yönelik bilimsel çalışma, tez.


thrombocytopenic : n. 1. Trombositopeni ile ilgili; 2. Kanda trombositlerin azalmasına bağlı, trombositopenik.