Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachypragia nedir?

tachypragia : n. Faaliyet çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


carbuncular : a. Şirpençe türünden, iltihaplanmış, şişmiş.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


hybridity : n. Melezlik.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


polocyte : n. Kuup cismi


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.