Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachypragia nedir?

tachypragia : n. Faaliyet çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalent : a. biochem. Çift değerli, iki kıymetli.


blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


foraminal : a. Deliğe ait.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


ileocecostmy : n. İleum ile çekum arasında anastomoz yapılması, ileoçekostomi.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.


resilience : n. Alveol kretinin üstündeki dişetinin lastik gibi yaylanması veya sıkıştırılabilme yeteneği, elastikiyet, rezilyens.