Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachypnea nedir?

tachypnea : n. Çok hızlı solunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


bitot lekeleri : Kornea kenarlarında epitel kuruması, kepek ve mikroorganizmaların üremesi ile karakterize olan bir durum.


blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


estrual : a. Östrusa ait.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


hypodermal : a. İç zara ait.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


maidism : n. See: Pellagra.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


pick's disease : n. a) Konstriktif perikardit'te meydanag elen ve karaciğer büyümesi, karında asit oluşumu, ödem ve pleural efüzyon ile karakterize olansendrom. b) Yaşlılıkta görülen zeka anomalilerine benzeyen belirtiler veren bir çeşit beyin atrofisi.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.