Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachypnea nedir?

tachypnea : n. Çok hızlı solunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


diagnostician : n. Teşhisçi.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


gallop-rhythm : n. Kalbin normal iki sesine bir üçüncü sesin eklenmesiyle hasıl olan ritm, galo-ritmi.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


mammillitis : n. See: Thelitis.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.