Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tachypnea nedir?

tachypnea : n. Çok hızlı solunum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


innominate : a. Adsız, isimsiz.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


periurethral : a. Uretrayı saran.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


prosoplasia : n. 1. Hücrelerin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişim göstermesi, hücre farklılaşması; 2. Doku hücrelerinin aşırı veya anormal farklılaşma göstermesi.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.