Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachyphylaxis nedir?

tachyphylaxis : n. Bir maddeden küçük miktarları mükerrer zerkederek meydana gelecek reaksiyonu hafifletme, taşifliaksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


costovertebral : a. Kaburga ve vertebraya ait.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


fellattorism : n. See: fellation.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


sclerodactylia : n. El ve ayak parmaklarının skleroderması.


splanchnesthesia : n. Organlardan gelen duyuları alma.