Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachyphylaxis nedir?

tachyphylaxis : n. Bir maddeden küçük miktarları mükerrer zerkederek meydana gelecek reaksiyonu hafifletme, taşifliaksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


mia brow : Kaş, supercilium.


excreta : n. See: excretion.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


local infection : Lokal enfeksiyon.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


mesovarium : n. Yumurtayı yerinde tutan periton kıvrımı.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


panophthalmia : n. Gözün bütün tabakalarının iltihabı, panoftalmi.


Pulseless' Disease : n. Aort kavsinden itibaren başlayan ve iç kısımlarını tıkayıcı özellik gösteren ilerleyici atardamar iltihabı.


pyreto : pref. Ateş anlamına önek.


quadri : pref. Dört, dört kıvrımlı, dört katlı


sciage : n. İki eli birbirine paralel tutarak ve birini cilt üzerine vururken diğerini kaldırma şeklinde yapılan masaj.