Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tachyphylaxis nedir?

tachyphylaxis : n. Bir maddeden küçük miktarları mükerrer zerkederek meydana gelecek reaksiyonu hafifletme, taşifliaksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


mamilia : n. See: Mammilla.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


osteocephaloma : n. Kemiğin beyinsi tümörü.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


plague : n. Veba.


pod : pref. Ayak anlamına önek.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


retinopathy : n. İltihapsız retina hastalığı, retinopati.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.