Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


perilabyrinthitis : n. Labirenti saran dokuların iltihabı


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


plasmoschisis : n. Hücre protoplazmasının parçalanması.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


proctocele : n. Rektumun bir parçasının vagina içine fıtık yapması, proktosel, rektosel.