Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


genic : a. Genlerle ilgili.


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


kassa : n. See: leprosy.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


melanoglossia : n. Siyah dillilik, dilin siyahlığı, melanoglosi.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


sororiation : n. Erginlikte memelerin gelişimi.