Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


dysvitaminosis : n. Vitamin noksanlığı veya fazlalığı sebebiyle meydana gelen bozukluk.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


fibrinogenemia : n. Kanda aşırı miktarda fibrin bulunuşu.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


lime : n. Kireç


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


opponens : n. Karşı kas, musculus opponens.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.