Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decollation : n. Doğumun imkansız olduğu durumlarda fetüs başını keserek gövdesinden ayırma, deakpitasyon.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


myoinositol : n. Kasta bulunan inositol, miyoinositol.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


psellism : n. Kekemelik.


radiculitis : n. Spinal sinirlerin özellikle omurilik ile intervertebral delikler arasında kalan parçalarının iltihabı, radikülit (sinir kökü iltihabı).


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


saponification : n. biochem. Bir yağ asidinin sodyum veya potasyum tuzunu oluşturma.