Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachyphrenia nedir?

tachyphrenia : n. Marazi zihni faaliyet, takifreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


collyrium : n. Göz banyosu.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


endoantitoxin : n. biochem. Bir hücrenin içinde bulunan antitoksin.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hammer : n. See: Malleus.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


labioplasty : n. Duda üzerinde yapılan estetik ameliyat.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


nares : n. Burun delikleri.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).