Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachyphrasia nedir?

tachyphrasia : n. Aşırı konuşma merakı, çok konuşma, gevezelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


duodenoenterostomy : n. Duodenum ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma, duodenum'un ince barsağın diğer kısmına ağız ağıza dikilmesi ameliyatı.


epididymal : a. Epididime ait.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.