Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachyphrasia nedir?

tachyphrasia : n. Aşırı konuşma merakı, çok konuşma, gevezelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


continuity : n. Devamlılık.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


preneoplastic : a. Bir tümör oluşumundan önce.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


splenium : n. 1. Kompres veya bandaj; 2. Beyin büyük birleşeği (corpus callosum) nın arka ucu.


stereo- : perf. 1. Sert, sıkı, katı anlamına önek; 2. Üç boyutlu anlamına önek.


strap : n.&v. 1. Yapışkan şerit, yapışkan bant, plaster; 2. Yapışkan şertil etesbit etmek, plaster'le tutturmak.


sulcus : n. (pl. sulci). 1. Oluk; 2. Beynin uzunluğuna girintisi.