Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachyphasia nedir?

tachyphasia : n. Konuşma çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


enlargement : n. Büyüme, artma.


erotogenesis : n. Cinsel arzunun oluşması, şehevi hislerin meydana gelişi.


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


methomaniac : n. İçkiye müptela, ayyaş.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).