Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachyphasia nedir?

tachyphasia : n. Konuşma çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


cinnamene : n. See: Styrene.


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


ostectopia : n. Kemiğin yer değiştirmesi.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


pelada : n. see: Alopecia aresta.


predisposition : n. İstidat, meyil (özellikle hasatlık).


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


progression : n. İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme.