Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tachyphasia nedir?

tachyphasia : n. Konuşma çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


diaphysectomy : n. Diyafizin kısmen ameliyatla çıkarılması, diyafizektomi.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


exogenic : a. Vücut dışından doğan, dış sebebe bağlı, dış kaynaklı.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


globulysis : n. See: Globulolysis.


hernia : n. Fıtık, herni.


labyrinthine : a. Labirent'e ait, labirentik, labyrinthicus


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


hysterolity : n. Uterus taşı.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.