Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachyphasia nedir?

tachyphasia : n. Konuşma çabukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


coccal : a. 1. Yuvarlak şekil gösteren bakteriler (coccus'lar) le ilgili; 2. Yuvarlak şekli gösteren bakterilere benzeyen.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


interganglionic : a. Gangliyonlararası.


hypermelanosis : n. deride aşırı melanin toplanması (Derinin koyu renk almasına sebep olur).


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).