Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachyphaga nedir?

tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


intermammary : a. Memeler arasında.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


hyposensitivity : n. See: Hyposensitivitiveness.


midwife : n. Ege.


pelagism : n. Deniz tutması.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


raisin : n. Kuru üzüm.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.