Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachyphaga nedir?

tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


citral : n. biochem. Limondan elde edilen yağlarda mevcut bir aldehid (C10H16O).


dechloridation : n. Vücuttaki klorid miktarının azaltılması (Tuz tahdidi ve diüretik kullanmak suretiyle).


division : n. 1. Fasile; 2. Bölge; 3. Kısımlara (parçalara) ayırma veya ayrılma.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


gram-molecule : n. Maddenin molekül ağırlığının gram olarak ifadesiyle belirlenen miktar.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


homogeny : Bünyece birbirine benzeyiş, tecanüs.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


jargon : n. Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.