Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachyphaga nedir?

tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


interdental : a. Dişlerarası.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


lupiform : a. Lupusa benzer.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.