Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachyphaga nedir?

tachyphaga : n. Yeme çabukluğu, çabuk yeme, takifaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


flathead : a. Yassı kafa.ı


intercrural : n.Bacaklar arasında.


teratology : n. Oluşumdaki biçimsizlikve anormallikleri inceleyen bilim, oluşum anomalisi ilmi, teratoloji.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


phalangeal : a. Falanksa ait.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.