Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tachymeter nedir?

tachymeter : n. Hareket süratini ölçme aleti, takimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


map : n. Grafik, şema, harita.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


myentericus : n. Miyokard(iyum), kalp (yürek) kası.


phobism : n. Herhangi bir şeye karşı korku gösterme hali, fobizm.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.