Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachymeter nedir?

tachymeter : n. Hareket süratini ölçme aleti, takimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


consanguinity : n. Kan bağı.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


endochondral : a. kıkırdak içinde (yerleşmiş veya gelişmiş).


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


hunger : n. Açlık.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


splenoportogram : n. Dalağın ve .vprota'nın, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkiki.


subpubic : a. Çatı (kemik) altı, pubis altında bulunan.


sun ray treatment : Helyoterapi (kozmoterapi).