Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachymeter nedir?

tachymeter : n. Hareket süratini ölçme aleti, takimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiant : n. 1. Kalb üzerine etki gösteren ilaç, kalbi uyarıcı ilaç; 2. a. Kalbi etkileyen, kalbi tutan.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


impervious : a. See: İmpermeable.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


isoxyl : n. Diğer tüberküloz ilaçları ile birlikte kullanılan yeni bir tbc ilacı.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


mentulate : a. Büyük penisli.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


osphyarthrosis : n. Kalça eklemi iltihabı.