Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachymeter nedir?

tachymeter : n. Hareket süratini ölçme aleti, takimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


myotonus : n. See: Myotonia.


Naegele's Obliquity : n. Pelvize presante olan fetusun enine çapını küçültmek amacıyla, fetus başının sağ veya sol tarafa eğilmeis.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.