Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachymeter nedir?

tachymeter : n. Hareket süratini ölçme aleti, takimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


choleric : a. Safralı.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


epiloia : n. Beyin dokusu ile ilgili olan ve kalıtımla geçen bir anomali.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


fetor : n. Fena koku.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


hemisection : n. İkiye bölme.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


nanocormia : n. See: nanosomia.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


scarlatinal : a. 1. Kızıl ile ilgili; 2. Kızıl'a bağlı, kızıl'ın sebep olduğu.


spongioid : a. Sünger şeklinde, süngersi, spongiosus.