Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachylalia nedir?

tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


glycocoll : n. biochem. Safra içinde bulunan billüri ve tatlımsı bileşim, amino-asetik asit.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


lubb-dupp : n. Dinleme sırasında duyulan kalb seslerinin tasvir edilmesi içn kullanılan iki kelime.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.