Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tachylalia nedir?

tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebro : pref. Beyne ait...


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hives : n. Ürtiker, urticaria.


hypocholesterolemia : n. Kanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


myc(o) : pref. Mantar.


neurotmesis : n. Sinirin kopması, sinirin koparak ikiye ayrılması.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.