Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachylalia nedir?

tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


lidocaine : n. Lokal anesteiz amacıyla kullanılan bir bileşik (Müstahzar adı Xylocaine).


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


pubovesical : a. Çatı kemiği (pubis) ve mesaneye ait.


rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.


sympathetic : a. Sempatik sympathicus.