Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tachylalia nedir?

tachylalia : n. Çabuk konuşma , konuşma çabukluğu, takilali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalase : n. biochem. Hidrojen peroksidi ayrıştırabilen bir enzim, katalaz.


chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


disturbance : n. Rahatsızlık.


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


epiglottitis : n. Epiglot iltihabı, epiglotid.


ganglioblast : n. Belkemiği gangliyonlarının embriyonik hücresi.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


intrad : adv. İçte, içerde.


intraretinal : a. Retina içinde.


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


lymphenteritis : n. Seröz enfiltrasyonla görülen enterit.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.