Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.


cordate : a. See: cordiform


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


localize : n. Yayılmasının önlenmesi, bir lezyonun yerinin saptanması.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


map : n. Grafik, şema, harita.


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.