Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


chilly : a. Üşütücü, osğuk.


cholemesis : n. Safra tükürme.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


phygogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını azaltıcı veya durdurucu; 2. Süt salgılanmasını durdurucu ilaç, süt kesici ilaç.


gynecologist : n. Nisaiyeci, jinekolog, kadın hastalıkları uzmanı.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


macrodont : a. Büyük dişli.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.