Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


Retrolental fibroplasia : Prematüre bebeği canlandırmak amacıyla yüksek yoğunlukta oksijen verilişinin sebep olduğu göz merceği arkasında bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kanama ile belirgin körlüğe uzanabilen durum.


gastroplication : n. Mide genişlemelerinde uygulanan bir ameliyat tekniği.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


helcoma : n. Ülser


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


methaqalone : n. Hipnotik.


muliebris : n. Kadınla ilgili, kadın cinsine ait.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


plurigravida : n. See: Multigravida.


prussiate : n. biochem. Asit prusik tuzu.


racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.


rhigosis : n. Soğuk duygusu.