Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


diagnostician : n. Teşhisçi.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


gonadal : a. gonadlardan meydana gelen veya gonadlara ait.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


macrobiote : n. Uzun ömürlü hayvan veya bitki.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


menstruate : v. Adet görmek.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


oxidosis : n. See: Acidosis.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.


plasmodial : a. Tabii protoplazmaya ait.


pore : n. Küçücük delik, mesamat, ağızcık, porus.


prosogaster : n. See: Foregut.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


pyrophosphate : n. biochem. Pirofosforik asidin tuzu, pirofosfat.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.