Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


dibasic : a. İki esası olan.


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


eunuch : n. Hadım.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


neolallism : n. See: Neolallia.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


pericardiopleural : a. Perikard ve plevraya ait.


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


sialoncus : n. Dil altında gelişen tükürük bezi tümörü.


spor(o)- : pref. Tohum.