Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tachycardiac nedir?

tachycardiac : a. 1. Taşikardi ile ilgili; 2. Taşikardi gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


lentitis : n. Göz merceği iltihabı, lentit.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


mesoretina : n. Retina orta tabakası.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.


pocketing : n. İçi cerahatle dolu cep şeklinde boşluk veya boşluklar oluşması.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


sarcoendothelioma : n. See: Synovioma.