Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachycardia nedir?

tachycardia : n. Kalp atımının hızlanması, taşikardi.

essential tachycardia : Sebebi belli olmayan taşikardi;


Orthostatic tachy : Ayağa kalkıldığında meydana gelen taşikardi;


paroxysmal tachy : Birden başlayan ve birden biten taşikardi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


hyperorexia : n. Aşırı iştah, doymaz iştah.


intravital : a. Hayatta olagelen.


kymography : n. Organlardaki dalgalanma hareketlerinin kaydedilmesi, kimografi.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.