Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachycardia nedir?

tachycardia : n. Kalp atımının hızlanması, taşikardi.

essential tachycardia : Sebebi belli olmayan taşikardi;


Orthostatic tachy : Ayağa kalkıldığında meydana gelen taşikardi;


paroxysmal tachy : Birden başlayan ve birden biten taşikardi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


breathe : v. Teneffüs etmek.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


ectromelus : n. Kol ve bacakları bulunmayan ve yetersiz gelişmiş hilkat garibesi.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


insect : n. Böcek, haşere.


necr (o) : pref. Ölüm.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


pentamidine : n. Tyrpanosomiasis, leishmaniasis ve kala-azar tedavisinde kullanılan sentetik bir bileşik.


pleurotyphoid : n. Tifo ile ihtilat yapmış olan had plörezi.


reticuloendotheliosis : n. Retiküloendotel dokusu hiperplazisi.


scoop : n. Ölü dokuları temizlemede kullanılan kaşık şeklinde cerrahi alet, kaşık.


split : n. 1. Fisur, yarık, yırtık, çatlak; 2. Eczalarını ayırmak parçalamak.