Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachycardia nedir?

tachycardia : n. Kalp atımının hızlanması, taşikardi.

essential tachycardia : Sebebi belli olmayan taşikardi;


Orthostatic tachy : Ayağa kalkıldığında meydana gelen taşikardi;


paroxysmal tachy : Birden başlayan ve birden biten taşikardi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


chlorinate : n. Klorlamak.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


phlogogenic : a. İltihap yapan, flogojenik.


post myocardial infarction syndrome : n. Plevranın, akciğerin veya perikardın iltihabı ile birlikte, göğüs ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir durum.


prosthetist : n. Sun'i kolveya bacak takma uzmanı.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.