Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachy nedir?

tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


clostridium : n. Oksijensiz ortamda yaşayan gram-pozitif sporlu basilleri kapsayan bir bakteri cinsi.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


loin : n. Bel, lumbus.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


pyelocystitis : n. Piyelon ve mesane iltihabı.


retro-ocular : a. Gözardı


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.