Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tachy nedir?

tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


control : n. 1. Gözlem altında tutmak, kontrol etmek; 2. Gözlem (deney) sonuçlarını karşılaştırmada standart olarak kullanılan herhangi bir şey (deney hayvanı gibi).


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


malalignment : n. Dişin yer değiştirmesi.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).


sialotic : a. Salya akışına ait, siyalotik.