Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachy nedir?

tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


interbrain : n. See: Thalamencephalon.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


omphalus : n. Göbek, umbilicus, navel.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.