Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tachy nedir?

tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


chloralization : n. 1. Kloral ile uyuşturma, kloral anestezisi; 2. Kloral zehirlenmesi.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


initial : a. Bir olayın başlangıcına ait, inisiyal.


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


oligopnea : n. Ağır solunum.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.


prophylactic : a. Hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik.


silicosis : n. Taş ve kömür tozu teneffüsünden taş ve kömür işçilerine arız olan akciğer hastalığı, silikoz.