Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachometer nedir?

tachometer : n. Kan akımı hızının ölçümünde kullanılan alet, takometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicitis : n. Cervix uteri iltihabı.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hex(a)- : pref. Altı.


hypodiaphragmatic : a. Diyaframaltı.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


mediastinal : a. Mediyastin'e ait, mediyastinal, mediastinalis.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.