Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachometer nedir?

tachometer : n. Kan akımı hızının ölçümünde kullanılan alet, takometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


dermatophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


ebonation : n. Yara içine girmiş kırık kemik parçalarının çıkarılamsı.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


subencephalon : n. Varol köprüsü, soğanilik, bacaklar ve corpora quadrigemina


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


grip : n. Grip hastalıı.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


psammosarcoma : n. Granül madde ihtiva eden sarkom.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.


scabiophobia : n. Marazi uyuz korkusu.


sclerostomy : n. Skleranın drenajlı ameliyatı.