Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachometer nedir?

tachometer : n. Kan akımı hızının ölçümünde kullanılan alet, takometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


glibenclamide : n. Ağız yoluyla kullanılan güçlü bir hipoglisemik madde.


globulysis : n. See: Globulolysis.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


immunotherapy : n. Bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi.


insomniac : a. Uykusuzluk çeken kimse.


keratic : a. 1. Korneaya ait; 2. Boynuza ait, boynuzsu.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


neurilemmoma : n. Sinirkını tümörü.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.


polybasic : a. Bazlarla yer değiştirebilecek birçok hidrojen atomuna sahip olan (asit).


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.


quotidian : a. Hergün.