Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachometer nedir?

tachometer : n. Kan akımı hızının ölçümünde kullanılan alet, takometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


hydrocyanic : a. biochem. Hidrojen ile siyanojenden bileişk olan.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.