Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tachography nedir?

tachography : n. Kan akımının sürat ve hareketini kaydetme, takografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


devolution : n. Katabolik değişme.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


glossolalia : n. 1. Peltek konuşma, tam anlamıyla anlaşılamayan konuşma; 2. Dinleyenlere garip gelen kelime ve sözlerle belirgin konuşma, hayali konuşma.


lacinia : n. Saçak, püskül.


hyperpiesia : n. see: Hyperpiesis.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


motorius : n. Motor sinir.


nephrocapsulectomy : n. Böbrek kapsülünün cerrahi yöntemlerle çıkarılması.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


phrenasthenic : a. 1. Diafragma'daki tonüs kaybı ile ilgili, diafragmadaki hafif felç haline ait; 2. Zeka geriliği ile ilgili; 3.Geri zekalı kişi.