Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tachography nedir?

tachography : n. Kan akımının sürat ve hareketini kaydetme, takografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


lactin : n. See: lactose.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


oocephalus : n. Oval kafalı şahıs, başı yumurta şeklinde olan kimse.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.


scrotitis : n. Skrotum iltihabı.


synizesis : n. Gözbebeğinin daralması.