Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachogram nedir?

tachogram : n. Takografi ile elde edilen grafik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


focus : n. 1. Odak, mihrak, foküs: Işınların bir mercekten geçtikten sonra toplandıkları nokta; 2. Bir hastalık proçesinde mikropların kümelendiği yerler.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.