Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachogram nedir?

tachogram : n. Takografi ile elde edilen grafik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


gibbus : n. Kambur


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


myeloblast : n. Miyelosit öncüsü hücre, genç miyelosit, miyeloblast.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pediatirc : a. Çocuk hastalıkları ile ilgili.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.