Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachogram nedir?

tachogram : n. Takografi ile elde edilen grafik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contracture : n. 1. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu (Spazm nedeniyle veya antagonist kasların felcine bağlı olarak); 2. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu ve aksi istikamette yaptırılan harekete direnç göstermesiyle belirgin eklem bozukluğu (Fibrosis'e bağlı).


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


hemonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan toplanması.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


mantoux reaction : n. Bir hastanın eski tüberküline karı hassasiyet derecesinin ölçülmesinde kullanılan intradermal bir test.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


orthotopic : a. Normal yerinde olan.


pelma : n. Ayak tabanı.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


premalignant : a. Habaset oluşumundan önce.