Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tachistoscope nedir?

tachistoscope : n. Kelime körlüğünden hasta olan kimselere uygulanan bir eğitim yöntemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


dead : a. Cansız, ölü, ölmüş.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


genito : a. tenasüli.


geriodontics : n. Yaşlılık çağındaki diş problemleri ve tedavilerini konu alan dişçilik dalı.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


relative : a. İzafi nispi.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.


sternebra : n. (pl. sternebrae). İlkel hayatta göğüs kemiği parçalarından biri.


subpulmonary : a. Akciğer altı, akciğer altında bulunan.


synalgic : a. 1. Sinalji ile ilgili; 2. Sinalji niteliğinde, sinalji ile belirgin.


tonsillectomy : n. Bademciği çıkarma ameliyatı, tonsilektomi, amigdalektomi.