Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tachistoscope nedir?

tachistoscope : n. Kelime körlüğünden hasta olan kimselere uygulanan bir eğitim yöntemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


tenosynovitis : n. Bir kiriş kılıfının iltihabı, tenosinovit, tenovajenit.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


peropus : n. Kol ve backaları şekilsiz olan fetüs.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).