Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tachistoscope nedir?

tachistoscope : n. Kelime körlüğünden hasta olan kimselere uygulanan bir eğitim yöntemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


erysipelatous : a. Erizipelli.


espundia : n. Güney Amerika'da görülen muko-kutanöz bir leishmaniasis.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


labia : n. Dudaklar.


lymphocele : n. Lenf ihtiva eden tümör, lenfosel.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


pancreatropic : a. Pankreas üzerine etki yapan, pankreas'ı uyaran.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).