Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tachetic nedir?

tachetic : a. Lekeye ait, taşetik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


intrafissural : a. Yarık içinde, oluk içinde, özellikle beyin girusları veya loplarını ayıran oluk içinde.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


pedascope : n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.