Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tachetic nedir?

tachetic : a. Lekeye ait, taşetik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


comatose : a. Koma durumunda olan.


discography : n. Radyo-opak hale getirildikten sonra çekilen intervertebral disk filmi.


dossil : n. Yara fitili.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


fluctuate : v. 1. Dalgalanmak, dalga şeklinde hareket göstermek; 2. Zaman zaman değişmek, bir kararda kalmamak.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


hemo- : pref. Kan.


incarnation : n. Ete bağlama, etlenme (yara).


jactitation : n. Özellikle ateşli hastalıklarda uyuyan hastanın çırpınması, jaktasyon.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


peratodynia : n. See: Cardialgia.