Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tacamahac, tacamahaca nedir?

tacamahac, tacamahaca : n. biochem. Birkaç Kuzey Amerika ağaçlarından çıkarılan reçineli madde (ilaç veya tütsü olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


brachial : a. Kola ait, brachialis.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


jejunocolostomy : n. Jejunumu kolonla ameliyatla birleştirme.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


metapore : n. Magendie deliği.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


rhythmic : a. Düzenli, ritmik.


roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad), : n. Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923).