Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabular nedir?

tabular : a. Masa şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


lenticulostriate : a. Merceksi nüve ile çizgili cisime ait.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


malleotomy : n. 1. Malleusu parçalara ayırma; 2. Malleollerinkesilerek parçalara ayrılması.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


nasitis : n. Burun iltihabı.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.