Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabular nedir?

tabular : a. Masa şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


fortuitous : a. Tesadüfi.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


loculation : n. Çok sayıda loküllerin oluşması veya bulunması hail.


nosema : n. Hastalık.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.