Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabular nedir?

tabular : a. Masa şeklinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


galactosis : n. Süt oluşu.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


hunger : n. Açlık.


linin : n. Hücre çekirdeğindeki, üzerinde kromatin taneciklerinin bulunduğu ağ şekli gösteren iplikçiklerin teşkil ettiğıi boya allmayan oluşum.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


osphresiophobia : n. Kokulardan nefret etme hastalığı.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


rhodopsin : n. Retina çomaklarında meydana gelen kırmızı pigment.