Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabophobia nedir?

tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


coccygeal : a. Koksikse ait, coccycus, coccygicus.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


perilymphatic : a. 1. Lenf damarı çevresinde, lenf damarını çevreleyen; 2. İç kulakta kemik labirent içindeki sıvı ile ilgili, perilenf'e ait.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


polyvalent : a. See: Multivalent.