Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tabophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


interscapulum : n. Kürek kemikleri arasındaki kısım.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


ligate : v. Bağlamak, raptetmek (kan damarı vs.).


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


podologist : n. See. Chiropodist.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.