Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tabophobia nedir?

tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram, : n. Bronkografi ile elde edilen film.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


epithelioma : n. Bir deri kanseri tipi, epitelden başlangıcını alan ur, epitelyom.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


fluorine : n. biochem. F işaret iilebilinen atom no: 9 ve atom ağırlığı: 19.00 olan kimyasal element, flüor.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


insulation : n. Tecrit, yalıtkanlık, izolasyon, elektrik ve ısınınsirayetine engel olma.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


nearsightedness : n. See. Myopia.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.