Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tabophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


dioptre : n. Merceğin ışığı kırma gücünü belirtmede kullanılan birim, diopter, dioptri (Odağa bir metre uzaklıktaki merceğin ışığı kırma gücü).


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


frenal : a. Geme ait.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


malignancy : n. Habaset.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


polygenetic : a. Çeşitli kaynaklı olan, polijenez.


retinal : a. Retinaya ait.


schizaxon : n. Birbirine eşit iki dala ayrılan akson.