Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

taboparesis nedir?

taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


phorocytosis : n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


rectitis : n. See: Proctitis.


reticulin : n. biochem. Bağ dokusu liflerineait albüminli bir madde.


salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.


scleritis : n. Sklera iltihabı, sklerit.


sclerotomy : n. Sklera ameliyatı.