Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

taboparesis nedir?

taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


choana : n. (pl.Choanae). 1. Huni, kovan; 2. Burun boşlukları arka delikleri.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


laıose : n. biochem. şeker hastalığında idrar bulunan şurupa benzer bileşim (C6H12H2%).


helcoma : n. Ülser


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pyocnanin : n. biochem. Cerahatta bulunan mavi bir pigment.


pyro : pref. Sıcaklığa ait, ateşle ilgili.


radiculitis : n. Spinal sinirlerin özellikle omurilik ile intervertebral delikler arasında kalan parçalarının iltihabı, radikülit (sinir kökü iltihabı).