Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taboparesis nedir?

taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


myotatic : a. Miyotaza ait.


orchido- : pref. See: Orchi-.


otomassage : n. Timpan boşluğunun masajı.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


pharyngoglossal : a. Yutak ve dile ait, yutak-dil.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


pustulous : a. püstüler gösteren, püstüller oluşmasıile belirgin.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


splenoid : a. Dalak şeklinde, dalaksı, splenoid.