Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taboparesis nedir?

taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


epiotic : a. Kulaküstü.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


luteinizing : a. See: Luteogenic.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


retrotarsal : a. Gözde tarsusun arkasında kalan.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


sulcated : n. See: sulcate.


tachypnea : n. Çok hızlı solunum.