Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taboparesis nedir?

taboparesis : n. Genel felçle müterafık tabes.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


frontomalar : a. Frontal ve elmacık kemikleriyle ilgili.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


metalline : a. biochem. a) Madeni. b) Maden tuzu ile dolu.


omunono : n. See: Yaws.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


pliers : n. Pens.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


prilocaine : n. Yerel damarları daraltıcı madde ihtiva eden lokalbir anestezik.


pseudopodium : n. Hareketi temin etme ve çevredeki gıda maddelerini içine alma amacıyla amip gövdesinden dışarıya çıkan geçici uzantı, yalancı ayak, psödopod.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


saccharide : n. biochem. Karbonhidratlar ailesinedn bir şeker serisi.