Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

taboparalysis nedir?

taboparalysis : n. Tabes dorsalis'in eşlik ettiği genel felç hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


echo viruses : n. İlk kez sağlam çocukların gaitalarında tesbit edildikleri için bu şekilde isimlendirilen virus grubu.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


subiodide : n. İodlu maddeler içinde en az iyod ihtiva eden.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


medulloadrenal : a. Böbreküstü bezinin iç kısmına ait.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).