Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

taboparalysis nedir?

taboparalysis : n. Tabes dorsalis'in eşlik ettiği genel felç hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


converter : n. Değiştirici, çevirici.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fibered : a. Lifli.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


scoto- : pref. Karanlık anlamına önek.