Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

taboparalysis nedir?

taboparalysis : n. Tabes dorsalis'in eşlik ettiği genel felç hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


parasitososis : n. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık, parazitoz.


penitis : n. Penis iltihabı.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.