Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

table nedir?

table : n. Düz kemiksi yaprak veya tabaka (özellikle kafa kemiklerinin tabakalarından biri).

operating tabe : Ameliyat masası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


fermentum : n. Maya.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


sublimate : n. biochem. Tasfiye edilen maded, ak sülümen, süblime.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


musculous : a. See: Muscular.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


oligocholia : n. Safra yokluğu (azalması), oligokoli.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


otomassage : n. Timpan boşluğunun masajı.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.