Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tablature nedir?

tablature : n. Kafatası kemik tabakalarından biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchophony : n. Bronş sesi.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hygroscopy : n. See hygrometry.


intra-osseous : a. Kemiğin içinde.


mediocre : a. Orta derecede, üstün bir özellik göstermeyen.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


otomicroscope : n. Kulak mikroskopu.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


pleuroparietopexy : n. İki plevra yaprağını birbirine dikmek suretiyle akciğerin tesbit edilmesi.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.