Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tablature nedir?

tablature : n. Kafatası kemik tabakalarından biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dermatoplasty : n. Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti.


ectocytic : a. Hücredışı.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


fairbank's splint : n. Erb felcinin tedavisinde kulanılan özel bir latel çeşidi.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


locomotor : a. Müteharrik.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.