Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tablature nedir?

tablature : n. Kafatası kemik tabakalarından biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


diluent : a. Sulandırıcı, eriyiğin yoğunluğunu azaltıcı.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


ignipuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırmak suretiyle gerçekleştirilen koteriason.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


pustulate : v. & a. 1. Sivilceler meydana getirmek; 2. Kabarcık hailne girmek; 3. Sivilce dolu.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.


salpingitis : n. 1. Uterus borusu (tuba uterina) iltihabı, salpenjit; 2. Eustachi borusu iltihabı.