Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tabetiform nedir?

tabetiform : a. Tabes şeklinde, tabes'e benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chololith : n. Safra taşı.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


gambir : n. See: Catechu.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


insulopathic : a. 1. İnsülin salgılanışındaki bozuklukla ilgili; 2. İnsülin salgılanışındaki bozukluğa bağlı.


holotetanus : n. Genel tetanoz.


hyperaphia : Dokunma hissinin çok artması.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


pneometer : n. see: Spirometer.


pronormoblast : n. Eritroblastın ilkel hücresi.


pseudopodia : n. Sahte bacak.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.