Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabetiform nedir?

tabetiform : a. Tabes şeklinde, tabes'e benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


buller's shield : n. Gözlerden biri enfekte olduğunda, diğerini korumak için kullanılan bir çevresi flasterle çevrili olan saat camı.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


funis : n. See:Funiculus.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


hermetic : a. Hava geçmez, hava geçirmez.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


lingua : n. See: Tongue.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


ostial : a. Ostium'a ait.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.


somatopathic : a. Organ hastalığına ait.