Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

tabetiform nedir?

tabetiform : a. Tabes şeklinde, tabes'e benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


eosinopenia : n. Kanda eozinofil hücrelerinin azalması, eozinopeni.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


prosopalgia : n. Yüz felci.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


pyrotoxin : n. Vücutta ateş meydana getiren mikrop zehiri, pirtooksin.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


semispinalis : n. Yarı spinal kas, musculus semispinalis.


syhyrectomy : n. Çekiç kemiği (malleus)'ni çıkarma ameliyatı.


spiritus : n. See:Spirit.