Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabetiform nedir?

tabetiform : a. Tabes şeklinde, tabes'e benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


complexion : n. Deri rengi, clit görünümü, özellikle yüz derisinin renk ve görünümü.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


polygyria : n. Beyin kıvrımlarının çoğalması, poligiri.


posthetomy : n. Sünnet.