Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tabetic nedir?

tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


decussate : a. Çapraz, decussatio


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


flare : n. Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


hard : a. Şiddetli, ağır.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.