Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabetic nedir?

tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


cardiolysis : n. Perikart ile komşu doku ve oluşumlar arasındaki yapışıklıkları serbest hale getirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


omphalotomy : n. Göbek kordonunu kesme ameliyatı, omfalotomi.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.