Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabetic nedir?

tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


device : n. Araç, alet.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


mia disease : Göz hastalığı.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.