Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabetic nedir?

tabetic : a. 1. Eritici, ileri derecede zayıflatıcı; 2. Tabes dorsalis'le ilgil; 3. Tabes dorsalis gösteren, tabes dorsalis'li.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


diverticle : n. 1. Divertikül: Evvelce mevcut bir boşluk veya bir borunun herhangi birnoktasında meydana gelen bir cep; 2.Çıkmaz, diverticulum..


eiloid : a. Halka veya kangal şeklinde.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


endoskeleton : n. İç iskelet.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


membrana : n. (pl. membranae). See: membrane.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


premolaris : n. Küçük azı (dişi).


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.