Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabescent nedir?

tabescent : a. Zayıflayan, eriyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Blast : n. 1. Patlama sonucu meydana gelen iç organlarda yırtılma v.b. ağır harabiyet yaratan yüksek basınçlı hava dalgası; 2. Herhangi bir cins hücrenin olgunlaşmamış (genç) şekli.


chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


crematorium : n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


excrement : n. Feçeş dıskı.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


parulis : n. Dişeti apsesi.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


regimen : n. Perhiz, diyet, rejim.