Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tabescent nedir?

tabescent : a. Zayıflayan, eriyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


fur : n. Dil pası.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


sextupet : n. Bir karında doğan altı çocuktan biri.