Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabescent nedir?

tabescent : a. Zayıflayan, eriyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


intercourse : n. Münasebet, temas.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


nephratonia : n. Böbreğin görev gücünün azalması, böbrek yetmezilği.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


oid- : suff. Benzer gibi anlamına sonek.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


orificial : a. Ağız (orificium) a ait.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


osteotrophy : n. Kemik beslenmesi.


paracyesis : n. Dış gebelik.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.