Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabes nedir?

tabes : n. 1. Müzmin hastalıklarda gittikçe zayıflama, stil, tabes; 2. Frenginin son safhasında vücut hareketlerindeki intizamsızlık (ataksi).

cerebral tabes : Genel felç;


cervical tabes : Kolların felci ile başlayan, tabes dorsalis;


marantic tabes : Aşırı zayıflıkla belirli tabes dorsalis.


tabes dorsalis : Omuriliğin arka kordonunun ve burdaki duyu yolarının yavaş fakat ilerleyici duvenerasyonu (Belirtileri: Zaman zaman gelen şiddetli ağrılar, hissiyet ve koordinasyonda bozukluk, bazı organların çalışmasında değişiklik, trofik tagayyürle), locomotor ataxia.


tabes mesenterica : (tabes maseraica), Çocuklarda mezenter bezlerinin tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


favus : n. Kel hastalığı.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hemostat : n. 1. Kesik damar ucunu sıkıştırarak kanamayı durdurmada kullanılan pens; 2. Bastırarak kanamayı kontrolde kullanılan küçük gazlı bez parçası.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


larviphage : n. Larvalarla beslenen canlı (böcek veya balık).


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


organoid : a. Organ şeklinde.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.