Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabes nedir?

tabes : n. 1. Müzmin hastalıklarda gittikçe zayıflama, stil, tabes; 2. Frenginin son safhasında vücut hareketlerindeki intizamsızlık (ataksi).

cerebral tabes : Genel felç;


cervical tabes : Kolların felci ile başlayan, tabes dorsalis;


marantic tabes : Aşırı zayıflıkla belirli tabes dorsalis.


tabes dorsalis : Omuriliğin arka kordonunun ve burdaki duyu yolarının yavaş fakat ilerleyici duvenerasyonu (Belirtileri: Zaman zaman gelen şiddetli ağrılar, hissiyet ve koordinasyonda bozukluk, bazı organların çalışmasında değişiklik, trofik tagayyürle), locomotor ataxia.


tabes mesenterica : (tabes maseraica), Çocuklarda mezenter bezlerinin tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


climax : n. 1. Hastalığın seyri esnasıda belirtilerin en şiddetli olduğu devre; 2. Cinsel birleşim esnasında duyulan hazzın en yüksek noktası, orgazm.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


diphallus : n. Penis'in çift oluşu.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


odontogenesis : n. Dişlerin oluşması.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


periphacus : n. Göz merceği kapsülü.