Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabes nedir?

tabes : n. 1. Müzmin hastalıklarda gittikçe zayıflama, stil, tabes; 2. Frenginin son safhasında vücut hareketlerindeki intizamsızlık (ataksi).

cerebral tabes : Genel felç;


cervical tabes : Kolların felci ile başlayan, tabes dorsalis;


marantic tabes : Aşırı zayıflıkla belirli tabes dorsalis.


tabes dorsalis : Omuriliğin arka kordonunun ve burdaki duyu yolarının yavaş fakat ilerleyici duvenerasyonu (Belirtileri: Zaman zaman gelen şiddetli ağrılar, hissiyet ve koordinasyonda bozukluk, bazı organların çalışmasında değişiklik, trofik tagayyürle), locomotor ataxia.


tabes mesenterica : (tabes maseraica), Çocuklarda mezenter bezlerinin tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


choledochoduodenal : n. Safra kesesi ile duodenumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait olan C fistül gibi.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


fermentation : n. Mayalanma, fermentasyon.


finsen light : n. Finzen ışığı, deri hastalıkları tedavisinde kullanılan bir tür ışık.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


jejunojejunostomy : n. Jejunum'un iki ayrı parçası arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


materia : n. Madde.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.