Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tabes nedir?

tabes : n. 1. Müzmin hastalıklarda gittikçe zayıflama, stil, tabes; 2. Frenginin son safhasında vücut hareketlerindeki intizamsızlık (ataksi).

cerebral tabes : Genel felç;


cervical tabes : Kolların felci ile başlayan, tabes dorsalis;


marantic tabes : Aşırı zayıflıkla belirli tabes dorsalis.


tabes dorsalis : Omuriliğin arka kordonunun ve burdaki duyu yolarının yavaş fakat ilerleyici duvenerasyonu (Belirtileri: Zaman zaman gelen şiddetli ağrılar, hissiyet ve koordinasyonda bozukluk, bazı organların çalışmasında değişiklik, trofik tagayyürle), locomotor ataxia.


tabes mesenterica : (tabes maseraica), Çocuklarda mezenter bezlerinin tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


cephaloma : n. Cüz'i fibröz stroma ihtiva etmesi sebebiyle beyin dokusu kıvamı gösteren yumuşak kanser, ensefaloid kanser.


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


latus : a. Geniş


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


orbicular : a. Dairesel, dairevi, orbicularis.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.